Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Earlier
 2. Thomas Rosenhoff

  Villavärmen

  The villa heat optimizes your water-borne heating system. And reduces energy costs up to 25% lower. We get problematic underfloor heating systems up and running again, heat in all rooms. We install villa degassers for always optimized systems, you don't have to air the systems anymore. Villavärmen optimerar ditt vattenburna värmesystem. Och får ner energikostnaden upp till 25% lägre. Problematiska golvvärmesystem får vi igång igen, värme i alla rum. Vi installerar villa avgasare för alltid optimerade system, du slipper lufta systemen mer.
 3. CleanSys Sverige

  CleanSys Sverige

  Installation samt service på avgasare och tryckhållning i fastigheternas värmesystem och kylsystem. Det är allmänt känt att alla slutna energibärande system tar åt sig syre, vare sig det gäller värme eller kyla. Och med tiden infekteras av gaser och diverse lösa partiklar och beläggningar, vilket innebär betydande energiförluster, osäker drift och förkortad livslängd (LCC) i systemen. CleanSys Sverige använder en ny revolutionerande lösning som innebär rening av kontaminerade processvätskor under full drift, tills beläggningar och avlagringar försvunnit. Därefter en avgasning som tar bort aggressiva gaser i systemen. Där det finns problem, finns också möjligheten till en lösning. Att hitta dessa lösningar är CleanSys Sverige uppgift. Gaser, antingen som fria bubblor eller upplösta i vatten, orsakar "luftproblem" som ofta leder till systemskador. Inga andra metoder klarar att ta bort syre, gaser etc. än våran avgasare. Avgasaren tar bort källan till microbakteriella ämnen, genom att dessa inte får näringen de behöver. Vi har specialistkunskap, är nischade och har ett brett kompetensområde. CleanSys Sverige har den kunskap som behövs för att lösa dina problem. Vår metod bygger på teknisk kompetens, erfarenhet och engagemang. Dessutom bryter vi gärna mönstret och tänker nytt och annorlunda. På så vis kan vi erbjuda effektivare lösningar både på nya och gamla problem i fastigheterna. Det är alltid våra kunder som avgör om vi håller vad vi lovar. Välkommen att testa oss du också. Installation samt service på avgasare och tryckhållning i fastigheternas värmesystem och kylsystem. Det är allmänt känt att alla slutna energibärande system tar åt sig syre, vare sig det gäller värme eller kyla. Och med tiden infekteras av gaser och diverse lösa partiklar och beläggningar, vilket innebär betydande energiförluster, osäker drift och förkortad livslängd (LCC) i systemen. CleanSys Sverige använder en ny revolutionerande lösning som innebär rening av kontaminerade processvätskor under full drift, tills beläggningar och avlagringar försvunnit. Därefter en avgasning som tar bort aggressiva gaser i systemen. Där det finns problem, finns också möjligheten till en lösning. Att hitta dessa lösningar är CleanSys Sverige uppgift. Gaser, antingen som fria bubblor eller upplösta i vatten, orsakar "luftproblem" som ofta leder till systemskador. Inga andra metoder klarar att ta bort syre, gaser etc. än våran avgasare. Avgasaren tar bort källan till microbakteriella ämnen, genom att dessa inte får näringen de behöver. Vi har specialistkunskap, är nischade och har ett brett kompetensområde. CleanSys Sverige har den kunskap som behövs för att lösa dina problem. Vår metod bygger på teknisk kompetens, erfarenhet och engagemang. Dessutom bryter vi gärna mönstret och tänker nytt och annorlunda. På så vis kan vi erbjuda effektivare lösningar både på nya och gamla problem i fastigheterna. Det är alltid våra kunder som avgör om vi håller vad vi lovar. Välkommen att testa oss du också.
 4. Svensk SEO

  © Svensk SEO

 1. Load more activity
×
×
 • Create New...
Please Sign In